33386063-4 (034)

info@ghetegostar.com
شهرک صنعتی کرمان دو
شبکه های اجتماعی

درخواست ها

درخواست مشاوره: در صورت نیاز به مشاوره از طریق فرم زیر اقدام فرمایید

استخدام نیرو کار: برای ثبت فرم استخدام نیروی کار از طریق فرم زیر اقدام فرمایید

ثبت سفارش: برای ثبت سفارش از طریق فرم زیر اقدام فرمایید