طراحی ، بهینه سازی و تولید انو ارع قطعات لاستیکی مورد نیاز صنایع و معادن و قطعاتو تجهیزات فلزی لاستیکی پروژه  های صنعتی پوشش دادن مخازن و تجهیزات در معرض خوردگی در محیط ها ی اسیدی و قلیایی به روش سرد و گرم روکش درام های صنعتی