بازدید جناب آقای سعید عمرانی دادستان کل کشور در مجموعه قطعه گستر کرمان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.